Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Czerwiec 2012

  • 05.06.2012
    Bartłomiej Bzdęga
    O wysokości n-tego wielomianu podziału koła
    sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
    Abstrakt