Ciekawe strony dotyczące matematyki

 • Wydział Matematyki i Informatyki UAM
  www: http://web.wmi.amu.edu.pl/
  Opis: Strona Wydziału Matematyki i Informatyki działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Number Theory Web
  www: http://www.numbertheory.org/
  Opis: Strona poświęcona szeroko rozumianej teorii liczb. Zawiera najświeższe wydarzenia dotyczące teorii liczb, a w szczególności listę konferencji i warszatów poświęconych tej tematyce.
 • Seminarium z teorii liczb w IM PAN w Warszawie
  www: http://www.impan.pl/Sem/S/77.html
  Opis: Strona seminarium z teorii liczb odbywającego się w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie i prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Schinzla, dr hab. Jerzego Urbanowicza
 • London Number Theory blog
  www: http://londonnumbertheory.wordpress.com/
  Opis: Blog dotyczący współczesnej teorii liczb. Prowadzony przez matematyków z londyńskich ośrodków badawczych.
 • Blog Emmanuela Kowalski
  www: http://www.math.ethz.ch/~kowalski/
  Opis: Blog prowadzony przez jednego z najwybitniejszych wpółczesnych teorio liczbowców Emmanuela Kowalski z Uniwersytetu w Zurychu.
 • Blog Terence'a Tao
  www: http://terrytao.wordpress.com/
  Opis: Blog prowadzony przez Terence'a Tao, na którym przedstawiane są wyniki autora oraz prowadzone są dyskusje nad problemami otwartymi we współczesnej teorii liczb.