Historia Zakładu Algebry i Teorii Liczb


Prekursorem poznańskiej teorii liczb był Stanisław Knapowski. W celu bliższego zapoznania się ze szczegółami i twórczością prof. Knapowskiego odsyłamy do pracy napisanej przez prof. J. Kaczorowskiego pt."Życie i twórczość Stanisława Knapowskiego (1931-1967)" (pobierz).

Zakład Algebry i Teorii Liczb powstał w 1970 roku jako jeden z 8 zakładów naukowych nowoutworzonego Instytutu Matematyki UAM. Pierwszym kierownikiem został Włodzimierz Staś, który tę funkcję sprawuje do momentu przejścia na emeryturę w 1995 roku. W celu zapoznania się z twórczością prof. Stasia odsyłamy do notki biograficznej napisanej przez prof. J. Kaczorowskiego i opublikowanej w Wiadomościach Matematycznych (pobierz).

Po kilkuletnich przemianach w strukturze Uniwersytetu (patrz), w roku 1993, Zakład Algebry i Teorii Liczb stał się częścią, wyodrębnionego z Wydziału Matematyki i Fizyki, Wydziału Matematyki i Informatyki. Od 1995 kierownikiem zakładu jest prof. Jerzy Kaczorowski.