Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Maj 2012

  • 29.05.2012
    Jerzy Kaczorowski
    Omówienie pracy J. Kaczorowski, A. Perelli, "Lower bounds for the conductor of L-functions"
    sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200