Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Kwiecień 2015

 • 14.04.2015
  Marek Wójtowicz
  Ostrzejsze oszacowania funkcji arytmetycznej π
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 21.04.2015
  Paweł Karasek
  Metoda okręgu i binarna hipoteza Goldbacha
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
  Abstrakt
 • 28.04.2015
  Maciej Grześkowiak
  TBA
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200