Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Luty 2018

  • 27.02.2018
    Łukasz Pańkowski
    Explicit upper bound for the number of non-trivial zeros of Dirichlet L-functions
    sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200