Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Luty 2017

  • 28.02.2017
    Jacek Pomykała
    Górne oszacowania (warunkowe i bezwarunkowe) zbioru liczb trudnych do faktoryzacji
    sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
    Abstrakt