Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Luty 2014

  • 25.02.2014
    Sławomir Skrzypczak
    O quasi-wielomianowym algorytmie dla problemu logarytmu dyskretnego w ciałach skończonych o małej charakterystyce, cz.2
    sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200