Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Listopad 2013

 • 05.11.2013
  Sławomir Skrzypczak
  Rachunek indeksów i jego zastosowania w kryptografii
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 12.11.2013
  Maciej Radziejewski
  Liczby naturalne bez dzielników w zadanym postępie arytmetycznym. Twierdzenia oscylacyjne i uogólnienia na przypadek ideałów w pierścieniach liczb algebraicznych
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 19.11.2013
  Maciej Grześkowiak
  Liczby pierwsze, które są "pairing-friendly" oraz ich algorytmiczna konstrukcja, cz.2
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 26.11.2013
  Sławomir Skrzypczak
  Metody obliczania logarytmu dyskretnego w ciałach skończonych
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200