Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Październik 2014

 • 07.10.2014
  Kazimierz Wiertelak
  Twierdzenia typu Ω dla pewnej funkcji arytmetycznej cz. 1
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 14.10.2014
  Kazimierz Wiertelak
  Twierdzenia typu Ω dla pewnej funkcji arytmetycznej cz. 2
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 21.10.2014
  Maciej Radziejewski
  Zbiór elementów o jednoznacznej długości rozkładu w prostych półgrupach typu L — oscylacje funkcji liczącej
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 28.10.2014
  Maciej Radziejewski
  Zbiór elementów o jednoznacznej długości rozkładu w prostych półgrupach typu L — oscylacje funkcji liczącej cz. 2
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200