Seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb

Październik 2013

 • 08.10.2013
  Jerzy Kaczorowski
  Twierdzenie typu Ω dla uogólnionej funkcji Eulera, cz.1
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 15.10.2013
  Jerzy Kaczorowski
  Twierdzenie typu Ω dla uogólnionej funkcji Eulera, cz.2
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 22.10.2013
  Maciej Grześkowiak
  Liczby pierwsze, które są "pairing-friendly" oraz ich algorytmiczna konstrukcja
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200
 • 29.10.2013
  Łukasz Pańkowski
  Omówienie pracy Y. Zhanga "Bounded gaps between primes", cz.1
  sala: B2-39,  godz. 1000 - 1200